შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
რეფორმატორები
„რეფორმატორები“ უზრუნველვყოფთ სამხედრო და თავდაცვის პოტენციალის არსებით ზრდას, სამხედრო და თავდაცვის სფეროს მაქსიმალურ მხარდაჭერას, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნას, სამხედრო-ტექნოლოგიური კვლევებისა და მათი წარმოების დაფინანსების მნიშვნელოვან ზრდას. ჩვენ ღრმად გვწამს, რომ მშვიდობა/უსაფრთხოება მიიღწევა ძლიერი თავდაცვით!

პარტიის პოზიცია