შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
რეფორმატორები

იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი პარტიის - „რეფორმატორების“ საარჩევნო პროგრამა ეფუძნება და ითვალისწინებს გრძელვადიან, კომპლექსურ და შეუქცევად ეკონომიკურ, სოციალურ, საგანმანათლებლო და სამართლებრივ-კულტურულ რეფორმებს, სწორი პოლიტიკის გატარებით და ჩვენი გათვლებით, 2024 წლისთვის შევძლებთ:

 

  • საქართველოს ფისკალური მდგომარეობა იყოს სტაბილური;
  • სავალუტო კურსი წლიური ინფლაციის გათვალისწინებით იქნება 1.5% მდე;
  • საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობისა და კვების პროდუქტების წილის 45-50%-მდე გაზრდას სახელმწიფოს, კერძო და საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში განხორციელებული შიდა და გარე ინვესტიციების გზით.

 

„რეფორმატორების“ ხელისუფლების პირობებში 2024 წელს 5.8%-ით გაიზრდება ქვეყნის ეკონომიკა. იმ დროისთვის ეკონომიკური საქმიანობა დასტაბილურდება, ხოლო შემდგომ პერიოდში საქართველო შეძლებს ადგილობრივ ბაზრებზე თვითუზრუნველყოფას და საექსპორტო პოტენციალის გაორმაგებას. ამ საქმეში დიდ როლს შეასრულებს „ლურჯი ეკონომიკის“ ჯერ კიდევ გამოუყენებელი რესურსების რაციონალური გამოყენება და დივერსიფიცირება.

პარტიის პოზიცია