შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
რეფორმატორები

„რეფორმატორების“ მიერ სისტემის ფუნდამენტური ცვლილება მოიცავს:

 

  • საპრეზიდენტო მმართველობის ფორმაზე გადასვლას „მცირე მთავრობის“ პრინციპის დაცვით;
  • პარლამენტის ფორმირების წესის ცვლილებას;
  • პოლიციის ძირეულ რეფორმას - სახელმწიფო და მუნიციპალური პოლიციების შექმნას.

 

აბსოლუტურად შინაარსშეცვლილი საპოლიციო სისტემა, პოლიციური სტრუქტურების და საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმების ეფექტური ამოქმედება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ძალოვანი სტრუქტურების მაქსიმალურ დეპოლიტიზაციას და ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფას.

პარტიის პოზიცია