შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
რეფორმატორები
საქართველოს კონსტიტუცია იურიდიულად მეტ-ნაკლებად გამართულია და პოლიტიკურად აბსოლუტურად გაუმართლებელია! საქართველოს კონსტიტუცია „რეფორმატორების“ ხელისუფლების პირობებში იქნება ქართველი ხალხის ინტერესებზე მორგებული უზენაესი კანონი, რომლის არსი სრულად ასახავს ქართველი ერის წარსულს, აწმყოსა და დამოუკიდებელი, სუვერენული, ძლიერი სახელმწიფოებრიობის მომავალს! საქართველოში ძირფესვიანად უნდა შეიცვალოს კომუნისტური პოლიტელიტის მიერ საბჭოთა ფუნდამენტზე წარმოქმნილი მოჩვენებითი სახელმწიფოებრიობის სისტემა! საქართველო უნდა გახდეს საპრეზიდენტო ქვეყანა!

პარტიის პოზიცია