შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის

სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა და გაძლიერება „ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ჩვენი მიზანია მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობის გაძლიერება და ადამიანის უფლებების განმტკიცება, რისთვისაც მხარს დავუჭერთ:

 

  • ინფორმაციის თავისუფალ გაცვლასა და საზოგადოების თანასწორ მონაწილეობას პოზიციათა შემუშავებისას;
  • სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერას, რაც ითვალისწინებს საჯარო და თემის ინტერესების დაცვას;
  • ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მიხედვით, მუდმივ კოორდინაციაში ვიქნებით სამოქალაქო სექტორთან და ვითანამშრომლებთ მთელ რიგ საკითხებზე;
  • სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობის გაზრდას საჯარო გადაწყვეტილებების მიღებისას.

პარტიის პოზიცია