შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის
უარყოფითი, თუმცა უპრეცედენტო მასშტაბის გლობალური კრიზისის გამკლავება მთავრობებს აიძულებს, გაზარდონ სახელმწიფო ვალი. იმავდროულად, უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს ბიუროკრატიული ხარჯის შემცირებას, რათა პანდემიის პირობებში აღებული ვალი ხალხის საჭიროებებს მოხმარდეს.

პარტიის პოზიცია