შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის
„ევროპული საქართველო“ მხარს უჭერს „მცირე მთავრობის“ მოდელის რეალურად დანერგვას. ჩვენი მიზანია მთავრობის შემცირება მშპ-ის 20%-მდე არაუგვიანეს 2024 წლამდე.

პარტიის პოზიცია