შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის
„ევროპული საქართველოს“ რეფორმების შედეგად, 2024 წლისთვის შემცირდება მთელ რიგი გადასახადები, მათ შორის საშემოსავლო 20-იდან 10%-მდე, მოგების გადასახადი 15-იდან 10%-მდე, დღგ 15%-მდე, აქციზი 25%-ით. დაიწყება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაცია. სამთავრობო ხარჯები შემცირდება 2 მილიარდით. ასეთი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად გაჩნდება 100 000 ახალი სამუშაო ადგილი და თითოეულ ოჯახს წლიურად დარჩება 2000 ლარით მეტი.

პარტიის პოზიცია