შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის

„ევროპული საქართველოს“ გეგმაა:


  • მოქალაქეებს, რომლებმაც დაკარგეს სამსახური ან შეუმცირდათ ხელფასი, სახელმწიფო დაეხმაროს მომავალი 8 თვის მანძილზე ხელფასის ან დანაკლისის 50%-ით;
  • 840 000 თვითდასაქმებულ მოქალაქეს 400-ლარიანი დახმარება და 120-ლარიანი კომუნალური ვაუჩერები გადაეცეთ;
  • მოქალაქეებს მიეცეთ საშუალება, დაიბრუნონ მათ მიერ საპენსიო ფონდში დაგროვილი თანხა. შედეგად, ყველა დასაქმებული საშუალოდ 500 ლარს დაიბრუნებს, ხოლო მეწარმე თითოეულ დასაქმებულზე - 225 ლარს;
  • პენსიონერებისთვის კომუნალურ გადასახადებზე 120-ლარიანი ვაუჩერი და 400-ლარიანი ფულადი დახმარება;
  • საშემოსავლო გადასახადის განულება 4 თვით, ხოლო შემდეგ მისი 10%-ზე გაჩერება (1.7 მლრდ ლარი), ასევე საწვავზე აქციზის გადასახადის 25%-ით შემცირება (150 მლნ), ქონების გადასახადის განულება (390 მლნ), ხოლო დამატებითი ღირებულების გადასახადის ცვლილება და მხოლოდ გაყიდული საქონლის დაბეგვრა.

პარტიის პოზიცია