შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის
ქვეყნის სრული ინტერნეტიზაცია გადაუდებელი ამოცანაა შექმნილი კრიზისის გარეშეც. თუმცა უწყვეტ ინტერნეტსა და კომპიუტერულ ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა რომც არ არსებობდეს, პედაგოგიური მიზნებიდან გამომდინარე, სკოლაში მოსწავლეთა სიარულის ნაწილობრივ მაინც აღდგენა აუცილებელია. ამიტომ, უწყვეტ ინტერნეტსა და კომპიუტერულ ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდასთან ერთად, გადაუდებელ ამოცანად მიგვაჩნია სასწავლო დაწესებულებებში სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების მკვეთრი გაუმჯობესება.

პარტიის პოზიცია