შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია

ისეთი საჯარო დაწესებულებების ხელმძღვანელთა დანიშვნისას, როგორიცაა: პოლიცია, სასჯელაღსრულების სამსახური, ზოგადი პროკურატურა და სამოხელეო საქმეთა პროკურატურა, სასამართლო ექსპერტიზის ბიურო, მთავარი როლი სწორედ სამოქალაქო სექტორისა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებს მიენიჭებათ. ე.წ. მოსმენის გასაღები გადაეცემა დამოუკიდებელ სასამართლოს და სახალხო დამცველს ამ ფუნქციის განხორციელებაზე სრული და შეუზღუდავი მონიტორინგის უფლება მიენიჭება.

პარტიის პოზიცია