შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია
  • ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შემცირება, განსაკუთრებით - ურბანულ ცენტრებში;
  • ნარჩენების გადამუშავების წახალისება;
  • განახლებადი ენერგიის წილის გაზრდა საერთო მოხმარებაში;
  • ჰესების მშენებლობა უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევებში და მხოლოდ საერთაშორისო კვალიფიციური დასკვნის საფუძველზე;
  • რეკრეაციული ზონების გაფართოება ურბანულ ცენტრებში;
  • მშენებლობის რეგულირება გამჭვირვალე კრიტერიუმებით, გარემოს დაცვის პრინციპებთან შესაბამისობის მიღწევა;
  • მწვანე ეკონომიკის წახალისება.

პარტიის პოზიცია