შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია

პანდემიის დროს წარმოდგენილი ჩვენი ანტიკრიზისული გეგმის თანახმად, ფულადი მხარდაჭერა გაეწევა ყველას, გარდა იმ ოჯახებისა, რომელთა შემოსავალი 40 ათასზე მეტია. მხარდაჭერა გულისხმობს 1000 ლარს სრულწლოვნებისთვის, 500 ლარს - არასრულწლოვნებისთვის. ამ თანხის მობილიზება უნდა მოხდეს პანდემიის დროს მიღებული დახმარებებიდან (დაახლოებით სამი მილიარდი ლარი).

პარტიის პოზიცია