შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია

პროგრამა გულისხმობს საშემოსავლო და მოგების გადასახადის სრულად გაუქმებას, აგრეთვე საგადასახადო ადმინისტრირების მაქსიმალურად გამარტივებას. ჩვენი მიდგომებით საგადასახადო კოდექსის 2/3 უბრალოდ გაუქმდება, რაც პირდაპირ გააძლიერებს ბიზნესს.

პარტიის პოზიცია