შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კალაძე

უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობის მიზნით, მოხდება არსებული პროგრამების და სერვისების შეფასება და შესაბამისად, მათი განახლება სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციებთან ერთად.