შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კალაძე

თბილისის მერია მიიღებს ყველა ზომას ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ჯანსაღი ქალაქების ქსელში თბილისის გასაწევრიანებლად, რისთვისაც შეიქმნება მზრუნველი გარემო თითოეული მოქალაქისთვის, დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი და განვითარდება ჯანსაღი ურბანული გარემო.