შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კალაძე
  • მსხვილი და საშუალო საინვესტიციო პროექტების მომზადება და განხორციელება;
  • ღამის ეკონომიკის სტრატეგია, ტურისტული ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება;
  • მტკვრის ტურისტული და ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენება;
  • მუნიციპალური ტრანსპორტის და საჯარო ინფრასტრუქტურის (მათ შორის პარკების) განვითარება და გაუმჯობესება;
  • კულტურული ცხოვრების გამოცოცხლება და პოპულარიზაცია;  
  • მუზეუმების, საგამოფენო სივრცეების და კინოთეატრების გახსნა ღამის საათებში.
  • საერთაშორისო ღონისძიებების მოზიდვა/მასპინძლობა.
  • ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური პროექტების განხორციელება.