შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კალაძე

  • თბილისის მერია შეიმუშავებს მუნიციპალური განვითარების გეგმას;
  • მუნიციპალიტეტი ხელს შეუწყობს თბილისელების დასაქმებას;
  • განხორციელდება ღამის ეკონომიკის ინოვაციური კონცეფცია;
  • შემუშავდება და განხორციელდება მსხვილი და საშუალო მასშტაბის საინვესტიციო პროექტები.