შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კალაძე

ქალაქის ისტორიული ნაწილი და მემკიდრეობა იქნება დაცული და შენახული სათანადოდ. კერძოდ, შენობა-ნაგებობებს დარგის ექსპერტების ჩართულობით ჩაუტარდება აღდგენითი, სარეზერვაციო და განახლების სამუშაოები. ძველი თბილისის განვიარება მოხდება ისტორიული მონაცემების გათვალისწინებით.