შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კალაძე

ავარიული შენობა-ნაგებობების ეტაპობრივი ჩანაცვლების მიზნით, შემუშავდება და განხორციელდება პროექტები კერძო სექტორთან ერთად. ისტორიული და კულტურული დანიშულების მქონე შენობები აღდგება და დაცული იქნება სათანადოდ.