შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კალაძე

მიღებული იქნება სპეციალური ზომები ღამის საათებში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მათ შორის, დამონტაჟდება ვიდეომონიტორინგის დამატებითი კამერები.