შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზაალ უდუმაშვილი
  • საჭიროა ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ახალი მანქანების შემოყვანა, ასევე დამატებით, ადამიანების შრომითი რესურსების მობილიზება თბილისში მომსახურების სერვისის გაუმჯობესების მიზნით;
  • აუცილებელია ნარჩენების სწორი მართვა და გადამუშვება, ამ მიმართულებით ინვესტიციების მოზიდვა;
  • ვგეგმავთ თბილისში არსებული მდინარეების კალაპოტების დასუფთავებას. კონკრეტული ინიციატივები ამ მიმართულებითაც გვექნება.
  • პარალელურად ვგეგმვათ კერძო ბიზნესის ჩართვას იმ სერვისების განვითარებაში, რომელსაც ჯერჯერობით მხოლოდ მერიის სამსახურები ეწევა.