შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ალექსანდრე ელისაშვილი

სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მყოფი პირებისათვის შემუშავდება 60 ლარიანი კერძო სადაზღვევო პოლისი.