შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გუგავა

კანდიდატის პასუხი ამ საკითხზე უცნობია.