შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კუკავა

ეკონომიკის განვითარების მთავარი შემაფერხებელი არის მსხვილ კომპანიებსა და სახელისუფლებო რგოლს შორის კორუფციული გარიგების შედეგად დამკვიდრებული მონოპოლიური გარემო, რომელიც გამორიცხავს ბაზარზე შედარებით მცირე კომპანიების დამკვიდრებას.