შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კუკავა

გაუქმდება „სი-ტი პარკთან" დადებული ხელშეკრულება. ახალი ხელშეკრულებით კონტრაქტორ კომპანიებს ექნებათ არა ჯარიმების ადმინისტრირების, არამედ ავტოსადგომების მოწყობის ვალდებულება.