შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კუკავა

თბილისი ქვეყნის დედაქალაქია და შესაბამისად, სხვა ქალაქებთან შედარებით, ეკონომიკური განვითარების ბევრად დიდი პოტენციალი აქვს. თბილისი ქვეყნის ფინანსური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. სწორედ ესაა ამ ქალაქის უპირატესობა სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით. მნიშვნელოვანია, მოხდეს დედაქალაქის ბიუჯეტის კორექტირება და სწორი პრიორიტეტების განსაზღვრა:

  • სოციალური ხარჯების გაზრდა ხელს შეუწყობს ქალაქის ურბანულ განვითარებას;

  • ინფრასტურქტურული პროექტიების დაფინანსება მნიშვნელოვნად გაზრდის ქალაქის ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებელს;

  • მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობით შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები.