შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კუკავა

მუნიციპალიტეტმა ხელი უნდა შეუწყოს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, როგორც ფინანსური ისე ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით. ვფიქრობთ ამ ტიპის მეწარმეობის განვითარება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების ერთადერთი წინაპირობაა.