შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კუკავა

განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ნიჭიერ სტუდენტებს, რომელთაც მიღებული აქვთ არანაკლებ 50%-იანი გრანტი, თვითმმართველობა დაუნიშნავს სტიპენდიას და სრულად დაუფარავს განათლების საფასურს. გადაიხედება სკოლების და ბაღების პრივატიზაციის ხელშეკრულებები. მოკვლეული მასალები გადაეგზავნება პროკურატურას.