შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კუკავა

ქალაქის ქუჩები აღიჭურვება თანამედროვე ტიპის უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურით, რაც გააიოლებს კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლას და მოახდენს დანაშაულის პრევენციას.