შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კუკავა

მოეწყობა სოციალური სახლები უსახლკაროებისთვის, დევნილებს დაუკანონდებათ მიწის ნაკვეთები.