შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კუკავა

რეკრეაციული ზონების მოწყობა ქალაქში გამოცხადდება მთავარ პრიორიტეტად. თბილისის ჯერ კიდევ აუთვისებელი ტერიტორიების 50% გამოყენებული იქნება ამ მიზნით.