შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კუკავა

გაიზრდება ჯანდაცვისთვის განკუთვნილი საბიუჯეტო ხარჯები. მედიკამენტები გაიყიდება რეალურ საბაზრო ფასებში, რაც ზოგიერთ ფართო მოხმარების პრეპარატზე გამოიწვევს ფასის 80%-ით შემცირებას.