შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კუკავა

არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით, ვფიქრობთ, ქალაქის განვითარების მთავარი პრიორიტეტები უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

  • სოციალური უზრუნველყოფა;
  • ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;

  • ეკოლოგია.