შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი ვაშაძე

ტურისტების მატების მიუხედავად ბოლომდე არ არის ათვისებული ტურიზმის ეკონომიკური პოტენციალი. ტურისტული ნაკადების თავმოყრა მხოლოდ ქალაქის ცენტრში, ხელს უშლის მათგან მიღებული შემოსავლის გადანაწილებას სხვა უბნებში. თბილისი უნდა იქცეს ტურისტული მეგა-ღონისძიებების ცენტრად მთელი წლის მანძილზე.


ამ მიმართულებით განხორციელდება ოთხი ღონისძიება, რომელიც ყოველწლიურად გაიმართება და უზრუნველყოფს ტურისტების რაოდენობის ზრდას დედაქალაქში:

  • თბილისობა გახდება საერთაშორისო ფესტივალი და უმასპინძლებს სხვადასხვა ქვეყნების დედაქალაქებსა და მათ მაცხოვრებლებს.

  • 1-7 იანვარს თბილისში გაიმართება ყველაზე დიდი საახალწლო ფესტივალი აღმოსავლეთ ევროპაში, რაც მოიზიდავს ტურისტებს და შექმნის სამუშაო ადგილებს.

  • 1-15 მაისს თბილისში გაიმართება გლობალური კრიპტოინოვაციური ფორუმი.

  • ზაფხულში თბილისში გაიმართება მსოფლიო ხალხების ეთნო-კულტურული ფესტივალი.