შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი ვაშაძე

მოეწყობა ევროპული სტანდარტის  სკვერები და სარეკრეაციო ზონები.