შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი ვაშაძე

კანდიდატის  პასუხი ამ საკითხზე უცნობია.