შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი ვაშაძე

მოეწყობა პანდუსები და სპეციალური ინფრასტრუქტურა შესაბამისი საჭიროების მქონე პირთათვის.