შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი ვაშაძე

შეიქმნება ევროპული სტანდარტის სასწრაფო და გადაუდებელი დახმარების სისტემა.