შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი ვაშაძე

კანდიდატის პასუხი ამ საკითხზე უცნობია.