შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი ვაშაძე

თბილისი უნდა უზრუნველყოფდეს კომფორტსა და უსაფრთხოებას, როგორც საკუთარი მოქალაქეებისათვის, ასევე დედაქალაქის სტუმრებისათვის. ეს ნიშნავს:


  • კომფორტული და მოქალაქეზე ორიენტირებული ახალი ტიპის საჯარო სერვისები და ქალაქის მენეჯმენტი

  • კომფორტული და დაცული საცხოვრებელი გარემო, უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა/ტრანსპორტი და კრიზისების/კატასტროფების მართვის თანამედროვე სისტემა
  • კულტურით გამდიდრებული და ეკოლოგიურად უსაფრთხო გარემო დასვენებისა და გართობისათვის
  • ხარისხიანი ჯანდაცვის, სოციალური უსაფრთხოებისა და სოლიდარობის მექანიზმები

  • თბილისის უბნების ფუნქციური რეინტეგრაცია და მათთვის თანაბარი განვითარების პირობების უზრუნველყოფა

 

თბილისი უნდა იყოს ეკონომიკური, კულტურული, ინოვაციური და სატრანსპორტო გლობალური სმარტ-ჰაბი:

 

  • ქალაქი, რომელიც  უმასპინძლებს კულტურისა და განათლების, მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ჯანდაცვის, ასევე, სპორტისა და ტურიზმის სფეროში საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებებს  მთელი წლის მანძილზე.
  • საერთაშორისო ბიზნესის მოზიდვის მიზნით კომპანიის რეგისტრაციისა და ადმინისტრირების სმარტ-სერვისების განვითარება.
  • თბილისმა, როგორც გლობალურმა ლიდერმა უნდა უზრუნველყოს ბლოკჩეინ-ეკონომიკისა და კაპიტალის მოზიდვის მიზნით, რეგულაციების დონეზე შესაბამისი შესაძლებლობებისა და სტიმულების შექმნა.
  • ქალაქის საინვესტიციო ბიუჯეტის და მოქალაქეთა შემოსავლების გასამმაგება მეგა-პროექტების შექმნისა და მათი ICO მექანიზმებით კრიპტო-ინვესტიციების მოზიდვით.
  • ახალი უბანი ლილოს დასახლებაში - პირველი ბლოკჩეინ-ქალაქი მსოფლიოში.