შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თენგიზ შერგელაშვილი

როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნული საკითხი სცილდება თვითმმართველის კომპეტენციებს, თუმცა ჩვენ ხელთ არსებული ინსტრუმენტებით შესაძლებელი იქნება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში სათვალთვალო (ვიდეოკამერების) მოწყობილბების მონტაჟი და უსაფრთხობის ქსელთ მიერთება. ასევე, ქუჩის გარე განათების ქსელის გაფართოება იმ არეალებში, სადაც დღეს გადის საგზაო ობიექტები, მაგრამ გარე განათება ჯერ კიდევ არ არის დამონტაჟებული. ყოველივე ზემოთაღნიშნული კრიმინალის პრევენციისკენ გადადგმული ნაბიჯია.