შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თენგიზ შერგელაშვილი

ჩვენს საარჩევნო პროგრამაში 7 უმთავრესი მიმართულებაა: 1. ჯანსაღი გარემო; 2. ქალაქგეგმარება და მშენებლობა; 3. თბილისის მართვა; 4. ტრანსპორტი; 5. განათლება; 6. ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვა; 7. ეკონომიკა, ბიზნესი და დასაქმება. პრიორიტეტული მიმართულებებით მრავალი ღონისძიების გატარება შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიხედვით და ამ პროცესებზე  მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დაწესება, უზრუნველყოფს დედაქალაქის სწრაფად და სწორად განვითარებას.