შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ელენე ხოშტარია

“ევროპული საქართველო” მიუსაფარ მოქალაქეებს მოუწესრიგებს სამოქალაქო რეგისტრაციას, რაც შესაძლებელს გახდის მათ ჩართვას საარსებო შემწეობის მიმღებთა სიაში.