შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

თელავი

ქვემოთ მოყვანილი კითხვარი განკუთვნილია 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევბენში მონაწილე მერობის კანდიდატებისათვის. დაინტერესებულ კანდიდატებს საშუალება აქვთ გამოგზავნონ შევსებული კითხვარი ელ. ფოსტის მისამართზე: contact@nimd.ge  

ჩამოტვირთე კითხვარი

გთხოვთ, უპასუხოთ ქვემოთ ჩამოთვლილ შეკითხვებს. თითოეული პასუხი არ უნდა აღემატებოდეს 250 სიტყვას. თქვენ შეგიძლიათ არ უპასუხოთ ზოგიერთ შეკითხვას.

ზოგადი ხედვა

 • ხედვა: როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ?

განვითარება და ეკონომიკა

 • ქალაქის განვითარება: თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად?
 • ეკონომიკური განვითარება: გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ)
 • ეკონომიკური განვითარება: თქვენი აზრით, რა არის ის მთავარი პრობლემები, რომლებიც თქვენი ქალაქის ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის?
 • ბიუჯეტი: როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი საბიუჯეტო პოლიტიკა
 • ბიზნესი და ინვესტიციები: რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად?

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა:

 • საბინადრო პოლიტიკა: რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად მოქალაქეთათვის?
 • დასუფთავება: რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის გასაუმჯობესებლად?

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი

 • საზოგადოებრივი ტრანსპორტი: რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის გაუმჯობესებისათვის?
 • საგზაო მოძრაობა: რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესებისათვის?
 • შეზღუდული შესაძლებლობების პირები: რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის?

კულტურა და განათლება

 • კულტურა: რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის?
 • განათლება: თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით?

უსაფრთხოება და კრიმინალი

 • უსაფრთხოება და კრიმინალი: თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის?

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა

 • სოციალური პოლიტიკა: როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?
 • ჯანდაცვა: რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში?
 • მიუსაფართა სოციალური პოლიტიკა: რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად?

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი

 • ეკოლოგია: რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად?
 • რეკრეაცია: რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?
 • სპორტი: რის გაკეთებას აპირებთ სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?

თელავი

 • გაქვთ თუ არა რაიმე გეგმა თელავში გარე ვაჭრობის საკითხის დარეგულირებისათვის და თუ გაქვთ, როგორ აპირებთ ამ საკითხის დარეგულირებას?
 • როგორ გესახებათ ქალაქში 2012 წლის სტიქიური მოვლენების შედეგად განადგურებული თელავის მწვანე საფარის („მწვანე რგოლის,“ „გიგოს გორა,“ უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორია, „ზუზუმბო“) აღდგენის და შენარჩუნების საკითხი?

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.

პარტნიორები