Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Tbilisi

Aşağıda verilən sorğu-sual 2014-cü ilin yerli hakimiyyət seçkilərində iştirak edən seçki Merlik namizədləri üçündür. Suallarla maraqlanan namizədlər doldurulmuş sorğuları bu ünvana göndərə bilərlər: contact@nimd.ge

Sorğu-sualı endir

Xahiş edirik, aşağıdaki sualları cavablandırasınız. Hər cavab 250 sözdən artıq olmamalıdır. Bəzi sualları cavablandırmaya bilərsiniz.

Ümumi baxış

 • Baxış: Şəhər inkişafının əsas prioritetləri haqqında nə kimi baxışlara maliksiniz?

İnkişaf və iqtisadiyyat

 • Şəhərin inkişafı: Fikrinizcə, şəhərinizin əsas imkanları/məziyyətləri nədən ibarətdir və iqtisadiyyat və urbanizmin inkişafı naminə onların hansılarından istifadə etməyi düşünürsünüz?
 • İqtisadi inkişaf: Xahiş edirik, şəhərinizin uzunmüddətli iqtisadi inkişafının özünüzə məxsus baxış/ planını (belənçi varsa) təsvir edəsiniz.
 • İqtisadi inkişaf: Fikrinizcə, şəhərinizin iqtisadi inkişafına maneçilik törədən əsas problemlər hansılardır?
 • Büdcə:  Sizin büdcə prioritetləriniz hansılardır? Xahiş edirik büdcə siyasətinizin qısa açıqlamasını verəsiniz.
 • Biznes və investisiyalar: Şəhərin biznes və ticari infrastrukturunun yaxşılaşdırılması və investisiyaların cəlb edilməsinin asanlaşdırılması üçün hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?

Urbanizmin inkişafı/ şəhərin planlaşdırılması/ mənzil inşaası:

 • Mənzil siyasəti: Vətəndaşlar üçün keyfiyyətli yaşayış şəraitlərinin yaradılması naminə hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?
 • Təmizləmə: Şəhərin küçələrinin təmizliyinin yaxşılaşdırılması üçün hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?

İnfrastruktur və nəqliyyat

 • İctimai nəqliyyat: İctimai nəqliyyat sisteminin yaxşılaşdırılması üçün hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?
 • Yol hərəkatı: Şəhərdə yol hərəkatının təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması üçün hansı tədbirləri həyata keçirmək istəyirsiniz?
 • Məhdud imkanlı şəxslər: Şəhərinizdə məhdud imkanlı şəxslərin yerdəyişməsi imkanlarının yaxşılaşdırılması sahəsində hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?

Mədəniyyət və təhsil

 • Mədəniyyət: Mədəni həyatın yaxşılaşdırılması naminə hansı proqramları həyata keçirəcəksiniz?
 • Təhsil: Sizin səriştəniz çərçivəsində, təhsilin asan əldə edilməsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə hansı işləri görəcəksiniz?

Təhlükəsizlik və cinayət

 • Təhlükəsizlik və cinayət: Sizin səriştəniz çərçivəsində cinayətə qarşı mübarizədə, cinayətin qarşısının alınmasında hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?

Səhiyyə və sosial siyasət

 • Sosial siyasət: Sizin sosial siyasətiniz nədən ibarətdir və şəhərdə sosial proqramların həyata keçirilməsində nə işlər görəcəksiniz?
 • Səhiyyə: Şəhərinizdə səhiyyənin ümumi indikatorlarının yaxşılaşdırılması üçün hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?
 • Evsiz-eşiksizlər siyasəti: Şəhərinizdə evsiz-eşiksizlərin sosial şəraitlərinin yaxşılaşdırılması üçün hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?

Ekologiya, rekreyasiya və idman

 • Ekologiya: Şəhərin ekoloji durumunun yaxşılaşdırılması üçün hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?
 • Rekreyasiya: Şəhərdə rekreasiya zonalarının, parkların genişləndirilməsi və inkişafı üçün hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?
 • İdman: İdman və həyat tərzinin inkişafı və idman-rekreasiya infrastrukturunun yaxşılaşdırılması naminə nə kimi işlər görmək fikrindəsiniz?

Tbilisi

 • Piyadələrin hərəkatı: Şəhərinizdə piyadələr hərəkatının təhlükəsizliyinin və komfortunun yaxşılaşdırılması naminə hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?
 • Avtomobil hərəkatı: Şəhərinizdə avtomobil hərəkatının qaydaya salınması və tıxacların azaldılması məqsədilə hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?
 • Sahibsiz heyvanlar: Sahibsiz heyvanlara aid problemlərin aradan qaldırılması üçün hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?
 • İnşası sona yetməmiş tikililər: Sona çatdırılmamış tikililərin, avariyalı ev-tikililərə aid problemlərin tənzimlənməsi üçün hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?
 • Şəhərin görünüşü: Şəhərin tarixi görünüşünün qorunması üçün hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?
 • Tbilisinin dövrələmə dəmir yolu: Tbilisinin dövrələmə dəmir yolunun inşası məsələsinə aid mövqeniz necədir?
 • Vake parkının ətraf tikililəri: Vake parkının yaxınlığında planlaşdırılan mehmanxananın inşası məsələsinə aid mövqeniz necədir?

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.

Partnyorlar