Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Seçki subyektləri üçün

Aşağıda verilən sorğu-sual 2014-cü ilin yerli hakimiyyət seçkilərində iştirak edən seçki subyektlər üçündür. Suallarla maraqlanan subyektlər doldurulmuş sorğuları bu ünvana göndərə bilərlər: contact@nimd.ge

Sorğu-sualı endir

Seçki subyektləri üçün sorğu-sual

Xahiş edirik, aşağıdaki sualları cavablandırasınız. Hər cavab 250 sözdən artıq olmamalıdır. Bəzi sualları cavablandırmaya bilərsiniz.

İqtisadiyyət, büdcə, işə cəlb etmə

 • İqtisadi inkişaf: Yerli hakimiyyətlərdə iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün nə kimi siyasət aparacaqsınız? Xahiş edirik özünüzə məxsus üç prioriteti təsvir edəsiniz.
 • Yerli büdcə: Sizin iqtisadi siyasətiniz nəticəsində, yerli hakimiyyətlərdə, neçə faizli minimal yüksəlişi planlaşdırırsınız?
 • Biznes və investisiyalar:  Ölkədə biznes və ticari infrastrukturun yaxşılaşdırılması və investisiyaların cəlb edilməsi naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?
 • Urbanizm inkişafı: Ölkədə urbanizmin inkişafına tərəfdarlıq naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?
 • Ticarət və kənd təsərrüfatı: Kənd sakinləri üçün ticarət və kənd təsərrüfatının iqtisadi imkanlarının yüksəldilməsi naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?
 • Beynəlxalq ticarət: Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin yaxşılaşdırılması naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

İnfrastruktur və nəqliyyat

 • İnfrastruktur: Ölkədə yol və biznes infrastrukturun inkişafı və yaşxılaşdırılması naminə hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?
 • İctimai nəqliyyat: Ölkədə ictimai nəqliyyat sisteminin yaxşılaşdırılması uğrunda hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?
 • Məhdud imkanlı şəxslər: Məhdud imkanlı şəxslərin ictimai məkanlarda yerdəyişmələri imkanlarının yaxşılaşdırılması naminə hansı tədbirləri planlaşdırırsınız?
 • Yol hərəkatı: Ölkədə yol hərəkatının təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Mədəniyyət və təhsil

 • Mədəniyyət: Mədəni həyatın yaxşılaşıdılması naminə hansı siyasəti həyata keçirmək istəyirsiniz?
 • Təhsil: Təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Təhlükəsizlik və cinayət

 • Təhlükəsizlik və cinayət: Cinayətə qarşı və onun prevensiyası üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Səhiyyə və sosial siyasət

 • İlkin səhiyyə: İlkin səhiyyə xidmətinin asan əldə edilməsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?
 • Səhiyyə: Ölkədə səhiyyənin ümumi indikatorlarının yaxşılaşdırılması üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?
 • Sosial siyasət: Sizin sosial siyasətiniz nədən ibarətdir və hansı sosial proqramlarının həyata keçirilməsi üçün cəhd göstərəcəksiniz?

Ekologiya, rekreasiya və idman

 • Ətraf mühitin mühafizəsi: Ölkədə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin çirklənməsinin azalması üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?
 • İdman: İdman və sağlam həyat qaydasının inkişafı və idman-rekreasiv infrastrukturunun yaxşılaşdırılması üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Digər məsələlər

 • Ekologiya: Ölkədə sağlam qida və içməli suyun asan əldə edilməsi üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?
 • Mənzil siyasəti: Vətəndaşlar üçün daha yüksək keyfiyyətli yaşayış şəraitlərinin yaradılması üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.

Partnyorlar