Համեմատեք քաղաքական ծրագրերը

Ընտրական սուբյեկտների համար

Ստորև բերված հարցաթերթը հատկացված է 2014 թվականի ինքնակառավարման ընտրություններին մասնակցող ընտրական սուբյեկտներին: Շահագրգիռ սուբյեկտները հնարավորություն ունեն ուղարկել լրացված հարցաթերթը փոստի հասցեով՝ contact@nimd.ge

Բեռնիր հարցաթերթը

Խնդրում ենք պատասխանեք ստորև թվարկած հարցերին: Յուրաքանչյուր պատասխանը չպետք է գերազանցի 250 բառը: Դուք կարող եք չպատասխանել որոշ հարցերի:

Տնտեսություն, բյուջե, զբաղվածություն

 • Տնտեսական զարգացում. Ինչպիսի՞ն կլինի Ձեր քաղաքականությունը տեղական ինքնավարություններում տնտեսական զարգացման հասնելու համար: Խնդրում ենք նկարագրեք Ձեր երեք գերակայությունները:
 • Տեղական բյուջե. Քանի՞ տոկոսանոց նվազագույն աճ եք պլանավորում տեղական բյուջեներում Ձեր տնտեսական քաղաքականության արդյունքում:
 • Բիզնես և ներդրումներ. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք  երկրում բիզնես և կոմերցիոն ենթակառույցի բարելավմանը, ներդրումների կատարմանը օժանդակելու համար:
 • Քաղաքային զարգացում. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք երկրում քաղաքային զարգացմանը աջակցելու համար:
 • Առևտուր և գյուղատնտեսություն. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք գյուղում ապրողների համար առևտրի և գյուղատնտեսության, տնտեսական հնարավորությունների   ավելացման համար:   
 • Միջազգային առևտուր. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք միջազգային առևտրական կապերի բարելավման համար:

Ենթակառույց և տրանսպորտ

 • Ենթակառույց. Ի՞նչ միջոցառումներ կանցկացնեք երկրում ճանապարհային և բիզնես ենթակառույցի զարգացման և բարելավման համար:
 • Հասարակական տրանսպորտ. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք երկրում հասարակական տրանսպորտի համակարգի բարելավման համար:
 • Սահմանափակ կարողություններով անձինք. Ի՞նչ միջոցառումներ եք պլանավորում անցկացնել  սահմանափակ կարողություններով անձանց հասարակական տարածություններում տեղաշարժի հնարավորությունների բարելավման համար:
 • Ճանապարհային երթևեկություն. Ի՞նչ քաղաքականություն եք մտադիր վարել երկրում ճանապարհային երթևեկության բարելավման համար:

Մշակույթ և կրթություն

 • Մշակույթ. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք մշակութային կյանքի բարելավման համար:
 • Կրթություն. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք կրթության որակի բարելավման համար:

Անվտանգություն և հանցագործություն

 • Անվտանգություն և հանցագործություն. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք հանցագործության դեմ և դրա կանխարգելման համար:

Առողջապահություն և սոցիալական քաղաքականություն

 • Առաջնային առողջապահություն. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք առաջնային առողջապահության սպասարկման մատչելիության և որակի բարելավման համար:
 • Առողջապահություն. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք երկրում առողջապահության ընդհանուր ցուցիչների բարելավման համար:
 • Սոցիալական քաղաքականություն. Ինչպիսի՞ն կլինի Ձեր սոցիալական քաղաքականությունը և ի՞նչ սոցիալական ծրագրերի իրականացման համար կհոգաք:

Էկոլոգիա, ռեկրեացիա և սպորտ

 • Բնապահպանություն. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք երկրում էկոլոգիական իրավիճակը բարելավելու և շրջակա միջավայրի աղտոտումը կրճատելու համար:
 • Սպորտ. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք սպորտի և առողջ կենսակերպի զարգացման և մարզական-ռեկրեացիոն ենթակառույցի բարելավման համար:

Այլ հարցեր

 • Էկոլոգիա. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք երկրում առողջ  սննդամթերքի և խմելու ջրի մատչելիության համար:
 • Բնակության (կենցաղային) քաղաքականություն. Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք քաղաքացիներին ավելի լավ բնականության պայմաններ ստեղծելու համար:

Նախագծի դոնոր

kingdom«Աջակցություն Հարավային Կովկասում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Վրաստանում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանության կողմից

Գործընկերներ