Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti

Seçki bloku vətəndaşların siyasi birliyi “Azad Gürcüstan və “Yen Sağçılar”-ın birləşməsidir.

Vətəndaşların siyasi birliyi “Azad Gürcüstan” 2010-cu ilin dekabrında təsis edilmişdir. Solçu-mərkəzi istiqamətə malikdir və prioritet məsələlər olaraq sosial problematikanı, milli özünəməxsusluğun saxlanmasını və xarici siyasətdə avropa istiqamətini hesab edir. Dövlət ərazisi quruluşu məsələsində partiyanın proqram prioritetidir  -Unitar dövlət, dövlət quruluşu –parlament respublikası.

Vətəndaşların siyasi birliyi “Yeni sağçılar” 2001-ci ilin iyunun 15-ndə təsis edildi: Prioritet mövzularıdır: Bazar iqtisadiyyatının inkişafı, milli özünəməxsusluğun saxlanması, xarici siyasətdə qərb vektoru istiqaməti. Dövlət ərazi quruluşu məsələsində partianın proqram parioritetidir – Unitar dövlət, dövlət quruluşu – parlament respublikası.

Lider: Pikria Çixladze

Sədr: Kaxa Kukava

Qeyri parlament müxalifəti – sorğunun tam versiyasını endirin

Veb-səhifə: www.nrp.ge / freegeorgia.ge

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.