Համեմատեք քաղաքական ծրագրերը

ոչխորհրդարանական ընդդիմություն

Ընտրական բլոկը ներկայացնում է «Ազատ Վրաստան» քաղաքացիների  քաղաքական  և «Նոր աջեր» միավորումները:

«Ազատ Վրաստան»  քաղաքացիների քաղաքական միավորումը հիմնադրվել է 2010 թվականի դեկտեմբերին, ունի ձախ-ցենտրիստական ուղղություն և գերակայող հարցեր է համարում սոցիալական  հիմնադրույթի, ազգային  ինքնագոյի պահպանումը և  արտաքին քաղաքականությունում եվրոպական կողմնորոշումը: Պետական-տարածքային  կառուցվածքի  հարցում  կուսակցության ծրագրային գերակայությունն է՝ ունիտարային պետությունը, պետական կառուցվածքը՝ խորհրդարանային  հանրապետությունը:

»Նոր աջեր» քաղաքացիների  քաղաքական միավորումը  հիմնադրվել է 2001 թվականի  հունիսի 15-ին: Գերակայող թեմաներն են. շուկայական տնտեսության զարգացումը, ազգային ինքնագոյի  պահպանումը, արտաքին քաղաքականությունում արևմտյան վեկտորի  ուղղությունը: Պետական-տարածքային կառուցվածքի հարցում կուսակցության ծրագրային գերակայությունն է՝ ունիտարային  պետությունը,  պետական կառուցվածքը՝ խորհրդարանային հանրապետությունը:

Առաջնորդ՝ Փիքրիա Չիխրաձե

Նախագահ՝ Կախա Կուկավա

Ոչխորհրդարանային ընդդիմություն՝ - բեռնեք հարցաթերթի  լրիվ տարբերակը

Կայք-էջ.  www.nrp.ge /www.freegeorgia.ge

Նախագծի դոնոր

kingdom«Աջակցություն Հարավային Կովկասում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Վրաստանում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանության կողմից